Ze świata sztukaterii - o elegancji we wnętrzu - Pilastry elewacyjne

Dodane: 01-08-2017 06:16
Ze świata sztukaterii - o elegancji we wnętrzu - Pilastry elewacyjne trójnogów, figury lub grup figur.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/AkroterionSztukateria - cytat z WikipediiSztukateria ? stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta, ornamenty, gzymsy wewnątrz pomieszczeń) wykonane z gipsu lub żywicy poliestrowej, często odlewane i montowane do podłoża (do ścian, sufitów). Stosowane w architekturze od starożytności, upowszechniły się w okresie renesansu i baroku.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/SztukateriaArchitraw - definicja z WikipediiArchitraw (epistyl, nadsłupie) ? główny (najniższy) poziomy człon belkowania antycznego, który podtrzymywał belki stropu. Spoczywał on bezpośrednio na kolumnach. Architraw występuje we wszystkich porządkach architektonicznych. W porządku doryckim miał formę prostej gładkiej belki, natomiast w pozostałych, jego płaszczyzna dzieliła się na trzy fasciae, z których najwyższa była najbardziej wysunięta.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Architraw

© 2019 http://pilastry-elewacyjne.informator.lebork.pl/